BASH – Multi line comments

Prosty sposób na uzyskanie komentarzy wielolinijkowych w bash’u. Powszechnie używanym i opisywanym sposobem komentowania jest komentarz jedno liniowy, tj. #!/bin/bash echo „one” #echo „two” echo „three” Rezultat: one three Nastęcza to wielu problemów jeśli chcemy zakomentować duży blok instrukcji. Prostym obejściem jest stosowanie komentarzy w postaci: #!/bin/bash echo „one” <<KOMENTARZ echo „two” echo „three” KOMENTARZ … Czytaj dalej