MySQL – tworzenie struktury bazy danych

Tworzenie struktury bazy danych w MySQL’u nie jest niczym nadzwyczajnym, ale aby zachować ciągłość myśli przedstawię tu prostą bazę którą będziemy się posługiwać w dalszych artykułach. Będzie to baza danych czytelni/wypożyczalni, zawiera ona 3 tabele.

Model fizyczny bazy danych

baza danych

Łączymy się z bazą danych (instrukcja)

Tworzymy bazę danych

mysql> CREATE DATABASE WYPOZYCZALNIA;

Wybieramy utworzoną bazę danych

mysql> USE WYPOZYCZALNIA;

Tworzymy tabele

mysql> CREATE TABLE CZYTELNICY (
    -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> imie VARCHAR(32) NOT NULL,
    -> nazwisko VARCHAR(32) NOT NULL,
    -> pesel VARCHAR(11) NOT NULL);
mysql> CREATE TABLE KSIAZKI (
    -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> autor VARCHAR(64) NOT NULL,
    -> tytul VARCHAR(128) NOT NULL,
    -> ISBN VARCHAR(32) NOT NULL);
mysql> CREATE TABLE WYPOZYCZALNIA (
    -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> id_czytelnik INT NOT NULL,
    -> id_ksiazka INT NOT NULL,
    -> data_wypozyczenia DATE NOT NULL);

Tworzymy relacje

mysql> ALTER TABLE WYPOZYCZALNIA
    -> ADD FOREIGN KEY (id_czytelnik)
    -> REFERENCES CZYTELNICY(id);
mysql> ALTER TABLE WYPOZYCZALNIA
    -> ADD FOREIGN KEY (id_ksiazka)
    -> REFERENCES KSIAZKI(id);

Jeżeli na tym etapie dla kogoś nie wszystko jest jasne odsyłam do dokumentacji CREATE TABLE, ALTER TABLE.

Dodaj komentarz

avatar
wpDiscuz