MySQL – struktura bazy z konsoli

Korzystając z phpMyAdmina jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie musimy sprawdzać tabel w bazie danych, typów w tabeli itp. Korzystając z konsoli musimy samodzielnie rozpoznać strukturę bazy danych. Wystarczy parę prostych komend i uzyskamy informacje jak w phpmyadminie.

Będziemy operować na bazie danej założonej w poprzednim artykule. Naszym zadaniem będzie odnalezienie bazy danych na serwerze i zapoznanie się z jakich tabel się składa.

Łączymy się z bazą danych (instrukcja)

Wyświetlamy dostępne bazy danych

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| WYPOZYCZALNIA   |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

Jak widać pojawiła się nasza baza o nazwie WYPOZYCZALNIA

Wybieramy bazę WYPOZYCZALNIA i wyświetlamy tabele wchodzące w skład bazy.

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------+
| Tables_in_WYPOZYCZALNIA |
+-------------------------+
| CZYTELNICY       |
| KSIAZKI         |
| WYPOZYCZALNIA      |
+-------------------------+
3 rows in set (0.02 sec)

Nasza baza zawiera 3 tabele, teraz sprawdzamy z jakich kolumn są zbudowane

mysql> DESCRIBE CZYTELNICY;
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra     |
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| imie   | varchar(32) | NO  |   | NULL  |        |
| nazwisko | varchar(32) | NO  |   | NULL  |        |
| pesel  | varchar(11) | NO  |   | NULL  |        |
+----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.04 sec)
mysql> 
mysql> DESCRIBE KSIAZKI;
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id  | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| autor | varchar(64) | NO  |   | NULL  |        |
| tytul | varchar(128) | NO  |   | NULL  |        |
| ISBN | varchar(32) | NO  |   | NULL  |        |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql>
mysql> DESCRIBE WYPOZYCZALNIA;
+-------------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type  | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id        | int(11) | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| id_czytelnik   | int(11) | NO  | MUL | NULL  |        |
| id_ksiazka    | int(11) | NO  |   | NULL  |        |
| data_wypozyczenia | date  | NO  |   | NULL  |        |
+-------------------+---------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

 

Przydatnym poleceniem pomagającym czasami jest

mysql> SHOW CREATE TABLE KSIAZKI;
+---------+-----------------------------------------------------------+
| Table | Create Table |
+---------+-----------------------------------------------------------+
| KSIAZKI | CREATE TABLE `KSIAZKI` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `autor` varchar(64) NOT NULL,
 `tytul` varchar(128) NOT NULL,
 `ISBN` varchar(32) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 |
+---------+-----------------------------------------------------------+

Zapraszam do artykułu który przedstawia w jaki sposób sprawdzić klucze w naszej bazie.

Dodaj komentarz

avatar
wpDiscuz