docker-compose budowanie środowiska

W poprzednim artykule pokazałem jak uruchomić swój pierwszy kontener na przykładzie MySQL’a. Tym razem chciałbym się skupić na tym jak za pomocą docker-compose automatycznie budować środowisko.  W ogólnym zarysie docker-compose tworzy kontenery wykorzystując docker build z opcjami. Podstawowym miejscem konfiguracji jest plik docker-compose.yml. W 2016 roku pojawiła się druga wersja (v2) składni pliku docker-compose.yml. Różni się ona w poszczególnych miejscach pomiędzy sobą co postaram się zaprezentować.

Czytaj dalej

BASH – Multi line comments

Prosty sposób na uzyskanie komentarzy wielolinijkowych w bash’u. Powszechnie używanym i opisywanym sposobem komentowania jest komentarz jedno liniowy, tj. #!/bin/bash echo „one” #echo „two” echo „three” Rezultat: one three Nastęcza to wielu problemów jeśli chcemy zakomentować duży blok instrukcji. Prostym obejściem jest stosowanie komentarzy w postaci: #!/bin/bash echo „one” <<KOMENTARZ echo „two” echo „three” KOMENTARZ … Czytaj dalej

Docker – pierwszy kontener z MySQL

Wiemy już czym jest Docker. Instalacja przebiegła pomyślnie – więc czas najwyższy na uruchomienie swojego pierwszego kontenera. Na pierwszy ogień proponuję uruchomić kontener z MySQL’em aby zrozumieć zasadę działania. Rozpoczynając uruchamianie aplikacji sugeruję sprawdzić w repozytorium czy szukany przez nas obraz nie został wcześniej przygotowany. Jak widać w przypadku MySQL’a gotowy obraz jest przygotowany przez … Czytaj dalej